top of page

Project 'Kijk op PGB' - Justine Leclercq

Vanaf januari 2015 gaat de gemeente Roermond (en alle gemeenten) zorg dragen voor mensen met een beperking. Sommige mensen met een lichamelijke- of geestelijke beperking krijgen een budget om zelf zorg in te kopen (dat heet een Persoons-Gebonden-Budget = PGB). Voor de gemeente Roermond is het een nieuwe werkwijze om mensen een PGB te bieden. Via een fototentoonstelling willen wij aan de gemeente Roermond tonen wat mensen doen met een PGB om hun leven te optimaliseren.

Ik heb Christel en Anne (moeder en dochter) gefotografeerd. Mijn serie wordt van 20 december 2014 tot en met 11 januari 2015 geëxposeerd in de ECI in Roermond.

Featured Posts
bottom of page