top of page

Expositie "Kijk op PGB"

In 2014 hebben we met een aantal fotografen gewerkt aan het Project KIjk op PGB, waarbij we met een serie foto's lieten zien waar de mensen met een PGB hun budget voor inzetten en hoe zij functioneren in hun dagelijkse leven. Door een brand in de buurt van de ECI is de expositie nagenoeg in het water gevallen, waardoor de expositie deze zomer nogmaals wordt getoond, zie voor meer info op de website van de ECI.

De expositie zal plaats vinden van 29 mei t/m 14 juni 2015, in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. De opening

vindt plaats op vrijdag 29 mei om 16.00 h. en zal worden geopend door wethouder Marianne Smitsmans.

Featured Posts
bottom of page