Mirelle Valentijn

Mirelle Valentijn is o.a. initiatiefnemer van Stichting Omgaan met Pesten en auteur van de
kaarten set 'Ik denk me sterk'. 

 

In het dagelijks leven is Mirelle voornamelijk methodiek ontwikkelaar en leid trainers op vanuit het Kennis-
centrum Omgaan met Pesten, waar zij één van de CRKBO geregistreerde hoofddocenten is.

De trainers van stichting Omgaan met Pesten zijn actief in heel Nederland en professionals. Daarnaast zetten trainers zich belangeloos in binnen projectgroepen; daar is de bijdrage aan het project #stoppesten een goed voorbeeld van.

Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van antipestbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School ‘ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een buitenschoolse 'Sta Sterk training' of training 'Stevige Stap' (speciaal voor aankomend brugklassers).

 

Kijk voor meer informatie over de stichting en het aanbod op de website: www.omgaanmetpesten.nl

                                              Foto A. van Joolingen (in scene gezet)

Mirelle verzorgt samen met docenten in haar team de cursus voor de functie van anti-pestcoördinator / coördinator sociale veiligheid (Klik op de link voor meer informatie) binnen het onderwijs en de opleiding tot trainer omgaan met pesten (klik op de link voor meer informatie).

Mirelle is auteur van de associatie en helpende gedachten kaarten set 'Ik denk me sterk'. Zij ontwikkelde de kaarten set samen met kinderen en jongeren vanuit Stichting Omgaan met Pesten. Daardoor is het een heel puur product geworden. In de kaarten set komen staan vier thema’s centraal: weerbare lichaamstaal, opkomen voor jezelf en een ander, zelfvertrouwen en omgaan met eigen en andermans grenzen.

 

Kijk voor meer informatie over het spel, gratis downloads, workshops en trainingen op:

https://www.praktijkvoorlevensgeluk.nl/het-spel-ik-denk-me-sterk/ en www.ikdenkmesterk.nl

 

Mirelle haar motivatie zich sterk te maken voor sociale veiligheid, komt voort uit haar eigen ervaring met pesten. Zij deelde haar verhaal in het televisieprogramma ‘Gepest’. https://www.praktijkvoorlevensgeluk.nl/mirelle/ 

Zij maakt haar passie pesten de wereld uit te helpen, ook zichtbaar in de media. Zij was o.a. te gast bij Humberto Tan in RTL late night.

Verder werkte ze mee aan een reportage #diepgeraakt voor #wendyonline #wendymagazine dat uit kwam in april 2018.

 

Met dit korte filmpje hoopt de Stichting Omgaan met pesten de bewustwording van pesten positief te beïnvloeden en jong en oud aan te moedigen om beweging te komen tegen pesten.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Pesten stoppen? Dat kun jij wel!