top of page

Ik ben Henk

 

Een project van Judith Eberson en Susan Leurs. Toen de vader van Judith, Henk Eberson (1950) stierf in dec. 2014 stond er een doos klaar voor haar met daarin zijn gedichten en dagboekfragmenten. Daarnaast vond ze in zijn appartement een ontelbaar aantal schilderijen. Al snel ontstond het plan om een eerbetoon aan hem als persoon maar ook aan zijn kunst en gedichten te brengen. 

 

De foto's van Susan zijn gemaakt in een periode (2011) dat het minder goed ging met Henk en hij niet meer voor zichzelf kon zorgen. Ze laten zijn leefwereld zien waar zijn schilderijen en gedichten tot stand kwamen.

 

Henk was huisdichter van het museum "Het Domein" in Sittard en verder was hij kunstschilder. Hij heeft meermalen geëxposeerd in Het Domein en hield er vaak poëtische voordrachten. Hij vormde samen met Felix Stelten het poëzie-commando. 

 

Onderstaand een gedicht van Henk over zijn flatje in Limbrichterveld, vervolgens de foto's die ik daar heb gemaakt in 2011. 

 

Het promo-filmpje, gemaakt door Louw Houtvast met beeldmateriaal van Wim Kootstra, vindt u hier.
 

bottom of page