Helma Jöris

Helma is coach en ervaringsdeskundige

Ik ben Helma Jöris, de drijvende kracht achter Kind4.0

ik geloof dat elk kind, elke tiener, elke jong volwassene gelukkig kan zijn.

Herkent u het? Vaak gebeuren er dingen in het leven van een kind/jong volwassene o.a. scheiding, rouw en verlies,

pestgedrag, of gewoonweg het anders zijn vanuit een autistische stoornis zoals ADHD/ADD/PDD-NOS, dat maakt

dat kinderen zich rot en ongelukkig voelen. Hierdoor kunnen ze faalangst en gedragsproblemen ontwikkelen. Of ze verliezen hun zelfvertrouwen, wat ze later heel hard nodig hebben in het beroepsleven. De vele depressies, burn-out,  keuzestress en vroegtijdige schoolverlaters onder kinderen liegen er dan ook niet om.

 

Is uw kind gelukkig?

Wat doet Kind4.0?

  • Kind4.0 coacht en ondersteunt kinderen en jong volwassenen zodat zij uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige, veerkrachtige scholieren en professionals. Zodat zij hun weg vinden in de huidige s prestatiemaatschappij.

  • Kind4.0 biedt op maat gemaakte 1 op 1 weerbaarheidstrainingen voor kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 6-19 jr, al dan niet gediagnosticeerd vanuit het autistisch spectrum( o.a. ADHD/ADD/PDD-NOS)

  • Kind4.0 biedt trainingen aan op thema’s zoals o.a faalangst, laag zelfvertrouwen, verdriet, onmacht & boosheid, verkeerd zelfbeeld, pestgedrag, grenzeloos/please gedrag, keuzestress, zelfredzaamheid, omgaan met veranderingen, sociale verbindingen leggen

  • Kind4.0 biedt voor particulieren( 1 op 1 en in kleine sub- groepen max4p) en scholen op maat gemaakte weerbaarheidstrainingen vanuit de SEV©- methode, die vanuit een holistische visie, breder dan enkel vanuit het probleem naar kinderen kijkt.

  • Kind4.0 biedt extra ondersteuning op de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

  • Kind4.0 ondersteunt de leerkrachten op het thema, via tips & trucs, de dialoog en verslaglegging aan.

  • Kind4.0 betrekt de ouders nauw bij het groei en veranderingsproces.

  • Kind4.0 biedt ondersteuning, voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen, bij het aanvragen van een PGB.

 

Contactinfo: Helma Jöris    ✆ 06--54715908     ✉ info@in-sigt.nl     ☚ www.In-sigt.nl

 

© 2018 by SUSAN LEURS 

  • Facebook Classic